Astronomy

10 เรื่องดาราศาสตร์ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคต

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย ชวนประชาชนผู้สนใจเตรียมชม 10 เรื่องทางดาราศาสตร์ อันน่าสนใจในปี พ.ศ. 2563 ครบทุกเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการค้นพบสำคัญทางดาราศาสตร์ ชวนชมดวงดาวที่ส่องประกายในท้องฟ้ายามค่ำคืน

10 เรื่องดาราศาสตร์ น่าสนใจ

 1. ครบรอบ 50 ปี ยาน Apollo 11

ยานอวกาศชื่อดัง ซึ่งพามนุษย์ชาติเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาสำคัญ เมื่อมนุษย์เหยียบลงบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก เขาผู้นั้น คือ Neil Armstrong มนุษย์คนแรกที่ได้เดินบนดวงจันทร์ ซึ่งภารกิจนี้จัดเป็นภารกิจที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 1. ครบรอบ 100 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง

จากปรากฏการณ์ในครั้งนี้ช่วยพิสูจน์ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ทำให้มุมมองของมนุษย์อันมีต่อเอกภพเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

วันที่ 29 พฤกษาคม พ.ศ. 2563

 1. เดินหน้าสร้าง หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

ซึ่งเป็นหอดูดาวสำหรับประชาชนแห่งที่ 3 ของประเทศไทย มีจุดเด่นอยู่ที่การติดตั้ง ‘กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ’ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติ

 1. สร้าง ดาวเทียมวิจัย ด้วยฝีมือชาวไทย

ด้วยการผสมผสานพลังหลักถึง 3 สถาบันด้วยกัน ได้แก่…

 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ดาราศาสตร์ นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมของไทย

 1. เปิด หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ซึ่งเป็นหอดูดาวระดับภูมิภาคเพื่อประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการสร้างวิชาการดาราศาสตร์ มอบทุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ชองชาวมุสลิม

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 1. จันทรุปราคาบนฟ้าเมืองไทย

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งมีความพิเศษ คือ สังเกตได้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 01.44 – 06.00 น.

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 1. ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้และไกลโลกที่สุดในรอบปี!

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ Super Full Moon วันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ Micro Full Moon วันที่ 14 กันยายน จัดเป็นปรากฏการณ์ไม่ได้เห็นกับแบบง่ายๆ

 1. ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก

ไม่ได้เจอแบบง่ายๆเช่นกัน จัดเป็นอีกปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นได้มาก โดยดาวพฤหัสบดีใกล้โลก วันที่ 10 มิถุนายน ส่วนดาวเสาร์ใกล้โลก วันที่ 9 กรกฎาคม สามารถรับชมได้อย่างยาวนานตลอดคืนตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจวบไปจนถึงรุ่งเช้า

 1. ฝนดาวตกมีตลอดทั้งปี

หากแต่กลุ่มที่แนะนำว่าน่าจับตามองมากที่สุด คือ ฝนดาวตก Quadrantids วันที่ 3-4 มกราคม เฉลี่ย 120 ดวง/ชั่วโมง ฝนดาวตก Eta Aquariids วันที่ 6-7 พฤษภาคม เฉลี่ย 50 ดวง/ชั่วโมง และ ฝนดาวตก Delta Aquariids วันที่ 30-31 กรกฎาคม เฉลี่ย 25 ดวง/ชั่วโมง

 1. ดาวเสาร์เคียงดาวพฤหัสบดี

โดยดาวทั้ง 2 ดวงนี้เริ่มขยับเข้าใกล้กันมาตั้งแต่ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 และเข้าใกล้กันมากที่สุด ห่างกันเพียง 0.1 องศาเท่านั้น เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเสมือนดาวดวงเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์อันหาชมได้อยย่างยากยิ่ง เพราะเป็นการเข้าใกล้กันมากที่สุดในรอบ 397 ปี

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประเทศไทย ในปัจจุบันนี้เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความโดดเด่นทางด้านดาราศาสตร์เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเพื่อยกระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ทางดาราศาสตร์ จึงจำเป็นจะต้องกระตุ้นกิจกรรมเหล่าให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างคนเก่งในด้านอื่นๆหลากหลายวิชานอกเหนือจากวิชาในปัจจุบัน มาช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต