New-planet

นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ใหม่อาจมีสิ่งมีชีวิต

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้โพสต์เรื่องราวอันน่าสนใจนี้ผ่านทาง Facebook ด้วยเนื้อหา ‘นักวิทยาศาสตร์พบดาวเคราะห์แก๊สนอกระบบสุริยะ ห่างจากโลก 30 ปีแสง’ เมื่อเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องรายละเอียด จึงพบเรื่องอันน่าตกใจว่าตามทฤษฎีกำเนิดดาวเคราะห์แล้ว ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่น่ามีอยู่จริง!

พบดาวเคราะห์ที่ ‘ไม่ควรมีอยู่’ เปลี่ยนมุมมองต่อวิทยาศาสตร์

Continue reading “นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ใหม่อาจมีสิ่งมีชีวิต”